Z naší nabídky

Blog

Eko-ostrov Krk – nejčistší části chorvatského

Kategorie: Doporučuji
16:45
0 comments

V červnu 2005. byl představen na ostrově je ekologicky založený systém komunálního odpadu, tzv. Eco ostrov Krk.

Eco-Ostrov Krk je komplexní model odpadů, první svého druhu v Chorvatsku, a umožňuje likvidaci všech odpadů.

Fungování systému, na ostrově je nastavena 6500 do 1400 z kontejneru.

Domácí odpad je shromažďován odděleně v pěti kontejnerech (biologického odpadu, papír, PET, sklo, atd.).

Ostrov Krk má sedm PosAm, zvláštních sběrných místech (každá územního samosprávného celku má jeden), kde se lidé likvidovat volné objemného odpadu z domácností, starý nábytek, spotřebiče, autovraků, pneumatik) a nebezpečného odpadu.

Na zvláštních sběrných místech od občanů je možné zakoupit a balné ve výši 0,50 kn za kus (PET, sklo, hliník).

Na ostrově Krk v roce shromážděné o 19.500 tun komunálního odpadu, z nichž asi 12.000 tun shromážděných v průběhu letních měsíců.

V současné době, zvlášť shromažďuje asi 30% odpadu.

V moderní recyklaci odpadů dvoře je tříděn a zpracovává přípravu na recyklaci, zatímco netříděného část odpadu, podle nejnovějších metod, likvidovat na skládce Treskavac.

Cílem je zvýšit podíl razvrstanog odpadu o pět procent ročně.

Selektivně sebraného odpadu je transportován k recyklaci dvorec, kde se dále dělí, lisy a Baliram:
– Kartonové
– Kancelářský papír
– Novinový papír
– Sklo
– Hliníkové plechovky
– Plechovky
– PET obaly
– Ostatní plastové obaly
– Z tuhého plastu
– Fólie a nylonové tašky

Více informací o www.ponikve.hr

Posted by | View Post | View Group

Doporučujeme ...

Baska celebrates 110 years of tourism

Splendido - 20 Years of tradition in bussines

Užitečné odkazy

Poslední blogu

We recommend

    Croatia.hr

    TZ Kvarner

    TZ Baska

    Ministarstvo turizma RH

    Signup for Newsletter

RSS Feed

Přihlásit se k našim RSS feed!

Přihlaste se k odběru kanálu RSS a přijímat včasná upozornění na nově publikované články a novinky.